oss-logo
Förstasidan
E-postlistan
Ossian
Om Översättarna
i Sydsverige
Ulrikas historik
1985–2000
Arkiverat
1997–2022
2021-12-31

Översättare i Skåne 1985–2000

av Ulrika Jakobsson

Under snart femton år har översättare i Skåne, på senare år främst i Lund, kommit samman och dryftat fackliga frågor, idkat översättningskritik och umgåtts över ett glas eller två. Somliga deltagare har hängt med hela tiden, andra har kommit och gått. Utan styrelse och protokoll rullar verksamheten på år efter år och visar inga tecken på att avmattas.

Upptakten

 • Möte i september 1985 för översättare i södra Sverige hemma hos Maria Ortman och Staffan Holmgren. Närvarande var utöver dessa båda Line Ahrland, numera bosatt i Frankrike, samt Gun R Bengtsson, Jens Nordenhök, Tora Palm och Ingrid Ingemark. De fyra sistnämnda är namn som återkommer i den skånska översättarverksamheten. Diskussion fördes kring fackliga frågor, framförallt om vad man kan göra åt den låga ersättningen för detta arbete "med höga krav på precision, fantasi, självständighet och en i det närmaste oändlig allmänbildning, med andra ord på egenskaper som på alla andra håll i samhället är eftertraktade och högt betalda".
 • Möte i mars 1986 på Skånes kulturcentrum i Malmö med Margareta Holmqvist från översättarsektionens styrelse. Utöver fackliga frågor som arvodets storlek diskuterade de cirka 25 deltagarna fortbildning. Förslag väcktes om att ordna seminarier i stil med dem som anordnas av Goetheinstitutet och American Centre i Stockholm. Ingrid Ingemark skrev artikel i Författaren om mötet.

Över sundet

 • Besök i september 1986 hos danska kolleger, varibland Henning Vangsgaard, i regi av Författarcentrum Syd. Kontaktpersoner Jens Nordenhök, Tora Palm och Ingrid Windisch.
 • Danskt besök hos oss i september 1989.
 • Köpenhamnsutflykt i maj 1991. Studiebesök på Center for Oversættelse vid Københavns universitet. Lektor Viggo Hjørnager Pedersen redogör för centrets bakgrund och verksamhet. På kvällen träffar vi de danska översättarna på stamlokuset Toldbodbodegan.
 • Sjutton översättare far på nytt över Sundet i april 1994. På förslag av våra danska kolleger besöker vi först Karen Blixen-museet i Rungstedlund. Därefter fortsätter vi samvaron i Forfatterforeningens vackra 1600-talshus i København. Som svar på välkomsttalet stämmer Öjevind och Hans upp Hasse å Tage-visan "Vad är väl det / mot en torsdagskväll i Vedbæk" och danskarna blir övermåttan förtjusta.

Helgseminarier

Översättarhelg på Östra Grevie folkhögskola senhösten 1987

Gun R Bengtsson redogör i Sydsvenskan 16/12 för den timade helgen. Inledningsvis anknyter hon bl. a. till C J L Almqvist som menade att man för att vårda och ansa sitt språk skulle söka "sitt umgänge bland folk av så beskaffad bildning, att kärleken till modersmålet är ett av dess grunder". Till de texter som diskuterades hörde olika varianter av översättningar av Edgar Allan Poes Korpen och George Orwells Djurfarmen.
Arrangörer var Tora Palm och Jens Nordenhök, Författarcentrum Syd, Kursverksamheten i Malmö, Kulturarbetsförmedlingen och Länsarbetsnämnden.

Dansk-svensk översättarhelg på Östra Grevie i september 1990

Inger Christensen möter sin svenska översättare Jan Östergren och Göran Tunström sin danska Anne Marie Bjerg. Bland föredragshållarna märks Meta Ottoson som berättar om sitt faktainsamlande med hjälp av en gammal sjöbjörn inför översättandet av Sten Nadolnys "Upptäckten av långsamheten".
Arrangörer var Gun R Bengtsson, Ingrid Ingemark, Ingrid Windisch, Öjevind Lång och Jan Östergren för Översättarna i Sydsverige, samt Kursverksamheten i Malmö och Kulturarbetsförmedlingen.

Tredje översättarhelgen på Östra Grevie i februari 1993

Vår grandest old lady Britt G Hallqvist delar med sig av sina erfarenheter, Bo Bergman från Sydsvenskan talar om språkvård och Inger Johansson talar om att arbeta med språk inom Amnesty International. Liksom förr på Östra Grevie arbetar vi också i mindre grupper med skilda språk. Galapremiär för översättarnas sånghäfte Traduttore, trovatore eller Den auktoriserade Portugalaren: sånger och visor för översättare i urval av Öjevind Lång, Hans Magnusson och Ria Törngren med titelidé av Bengt Ellenberger. Utgiven i en numrerad upplaga på 100 exemplar.

Hieronymusdagarna på stiftsgården Åkersberg i Höör den 12–13 oktober 1994

Ett tjugotal deltagare översätter olika texter och lyssnar till bland andra

 • Lars Wollin: "Från Heliga Birgitta till Barbara Cartland: Om översättaren som språkkulturens brobyggare"
 • Else Lundgren: "30 år som översättare"
 • Bengt Ellenberger: "Latinismen som karneol och karbunkel"

Översättningsövningar i språkgrupper. I samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur i Malmö och Författarcentrum Syd.

Festen på Bokbindaregatan

I mars 1991 bjuder Thomas Grundberg, Ingrid Windisch och Ingrid Ingemark till informell träff på Bokbindaregatan i Lund, som normalt fungerar som arbetslokal. De två små rummen fylls till brädden. Vi är 40 översättare på 30 kvadratmeter, vinet smakar förträffligt och idéerna flödar.

Första föredraget

"Den automatiska översättningens möjlighet" av professor Bengt Sigurd i november 1991 i Djingis Khans gillestuga i Lund, i samarbete med Översättarcentrum i Stockholm.

Fortbildningshösten 1992

Teateraffisch

 • 1/9 1992: Om att översätta dramatik. Göran O. Eriksson och Ulf Gran samtalar på scenen på Lilla Teatern i Lund. Dessutom inbjuds alla hågade till höstens första samling kring översättarnas stambord på Spisen.
 • 7/10 1992: Om att översätta för TV. Iben Wurbs vid Danmarks radio berättar om att översätta TV-program för barn.
 • 3/11 1992: Om att översätta Bibeln. Hebraisten och ledamoten av bibelkommissionen Eva Strömberg Krantz berättar om arbetet på den nya Bibeln. Livlig diskussion om försvunna lustgårdar och olivlundar.
 • 26/11 1992: Om förlagspolitik. Högst upp i SDS-skrapan talar Nils Gunnar Nilsson om småförlag i allmänhet och amerikanska Black Sparrow i synnerhet. Hesham Bahari berättar om sitt förlag Alhambra och om sin kommande utgivning av böcker ur serien Que sais-je på svenska.
 • Agent
 • 12/1 1993: Agenter och agenter. I sessionssalen på Juridicum i Lund talar före detta länsåklagare Clas Lithner om översättning av deckare. Albrecht Leonhardt från Leonhardt Literary Agency i Köpenhamn berättar om sin verksamhet.
 • Februari: Fortbildningshösten har grand finale med tredje översättarhelgen på Östra Grevie.

Fortsättning följer

 • I september 1993 delas en lista som Thomas Grundberg sammanställt över 149 sydsvenska översättare ut på bokmässan i Göteborg.
 • I september 1993 visar också chefen för Svenska Akademiens ordboksredaktion, docent Lars Svensson, runt i lokalerna ovanför UB och berättar om verksamheten.
 • 17 oktober 1993 ägnar vi kvällen åt en dialog med Juliana Jachnina som kommer direkt från Moskva för att hämta ett översättarpris och träffa kolleger i Stockholm och Lund.
 • I oktober 1993 kommer också översättaren Meta Ottosson, tillika styrelsemedlem i Författarförbundets översättarsektion, till Lund och svarar på frågor om förbundets verksamhet.
 • I augusti 1994 skickas "Vägvisare till översättare i södra Sverige" ut till 350 förlag, organisationer, teatrar och tidskrifter i hela Sverige. Upplagan på 600 exemplar bekostas av Arbetsförmedlingen Kultur i Malmö.
 • I september 1994 far vi till Svensk-baltiska Danteinstitutet, Scandante, i Västra Värlinge, nordväst om Trelleborg. Bo Bergman är vår Vergilius när vi beser den nyligen bortgångne professor Ingemar Boströms livsverk. Musikarkeologen Cajsa S. Lund spelar på instrument från stenålder till renässans och kvällen avslutas med en italiensk festmåltid.
 • 24 mars 1996 guidar Anna Svenson på sin arbetsplats, Landsarkivet i Lund och visar alla fascinerande dokument, däribland det berömda och numera väl tummade polisprotokollet som redogör för när Harry Martinson häktades för lösdriveri i Lund. I arrangemang av Översättarna i Sydsverige samt Kulturarbetsförmedlingen och Författarcentrum Syd. Sammankallande är Inger Johansson, Harriet Johansen och Ingrid Windisch.

Med andra ord

 • Förslag om "internskvallra" har framförts under 1991 av Ann och Örjan Björkhem till Thomas Grundberg, hos vilken tanken så småningom slår rot.
 • En het majsommardag 1993 kallar Thomas samman några översättare till Café Balzac och pratar tidning. Louise kommer på titeln "Med andra ord". I september har Thomas första numret klart.
 • Fram till år 2000 hinner det bli ytterligare 21, varav ett dubbelnummer, med Thomas som redaktör. Omläsning kan varmt rekommenderas. Mina personliga favoriter är Louise Moëlls kåserier och Joan Tates berättelser om sitt översättningsarbete.

Våryra

 • 25.5 1993: Picknick på gräsmattan i stadsparken under temat lovsång. Inger Johansson hade valt att läsa "futurismens manifest" för oss.
 • 13.5.1995: Överdådig italiensk buffé enligt Retzlaff med tipspromenad ā la Moëll samt idékläckarsurr hemma hos Inger Johansson.
 • 10.6.1996: Picknick i stadsparken. Var och en läser en dikt.
 • Juni 1997: Picknick i stadsparken. Diktuppläsning. Erotisk dikt per post från Joachim i Aten.

Tisdagsträffarna i Lund

Nu hade vi sedan en tid stambord första tisdagen i månaden på Cyrus i Lund, och en tidning. Därtill kom erfarenheten av kreativa diskussioner i Östra Grevie och fortbildningshösten 1992 med Thomas Grundberg som primus motor. Vi hade också pratat om bristen på översättarkritik, bl. a. i pressens bokrecensioner. Så föddes tanken på att inleda krogkvällen med kollektiva, kritiska diskussioner.

Bakom tisdagarna i Lund står ingen organisation, utan ett mindre nätverk med rötter i det större "Översättarna i Sydsverige" och ovan beskrivna verksamhet. En av deltagarna är spindel i nätet. Vederbörande ser till att tema för träffarna finns och textmaterial utskickas. 1993–-1998 fyllde Ulrika Jakobsson denna funktion, och nu är det Viveka Tunek som gör det. Pengar till frimärken, kuvert och kopiering har vi sökt och fått från Översättarcentrum. I övrigt är allt förberedelsearbete och alla seminarieframträdanden obetalt arbete, med undantag för något besök uppifrån landet.

Upptakten i oktober 1993 blev lite trevande, men redan inför andra gången (nov 1993) skickade vi ut text i förväg, så att alla kunde komma så pålästa som de ville. En eller två sidor översatt text brukar vi hinna med att nagelfara. Ofta har en eller flera deltagare med sig kopior av ett eget förslag och delar ut. Nedan följer en rekapitulation av tisdagsträffens hittillsvarande historia:

1993

 • Smärre översättningsproblem.
 • Va muri literatura? (Kommer litteraturen att dö ut?) – Om de rumänska poeternas roll efter socialismens fall, artikel av Liviu Ioan Stoiciu. Diskussion om översättning av retoriken.
 • Heinrich Böll: Blaße Anna.

1994

 • Ur Ved vejen, av Herman Bang. Pågående arbete – Thomas Grundberg.
 • Ur Feather Crown av Bobbie Ann Mason. Utspelar sig i Kentucky kring år 1900. Diskussion om översättning av dialogen. Pågående arbete – Inger Johansson.
 • Ur L' économie de l' Amerique Latine, i serien Que sais-je (Vad vet jag om), av Jacqueline Beaujeu-Garnier & Catherine Lefort. Pågående arbete – Ulrika Jakobsson.
 • "To Room Nineteen", novell av Doris Lessing. Pågående arbete – Ingrid Ingemark.
 • Ur Heart of Darkness av Joseph Conrad. Jämförelse av befintlig översättning, Bengt Ellenbergers variant och övriga förslag.
 • "Far from home", novell av Walter Tevis. Översättningsövning inför pågående specialarbete på gymnasiet – Sara Hermodsson (elev) och Lennart Nilsson (engelsklärare).

1995

 • "Pentru prima oarã" (För första gången), rumänsk dikt av Andrei Burac. Jämförelse av engelsk och svensk översättning. Inger Johansson presenterar.
 • "What we talk about when we talk about love", novell av Raymond Carver. Översättningsövning inför pågående specialarbete på gymnasiet – Johanna Jakobsson (elev).
 • "Le retour impérial de la Russie", tidningsartikel av Jean-Baptiste Naudet. På förslag av EU-studiecirkelgruppen (Maria Stella Anastasopoulou, Ulrika Jakobsson, Louise Moëll och Joachim Retzlaff).
 • Ur Blecktrumman av Günter Grass. Jämförelse av befintlig översättning och egna försök.
 • "Die Nacktheit der Frau ist weiser als die Lehre des Philosophen" av Max Ernst. Dikt ur utställningskatalog. Pågående arbete – Joachim Retzlaff.
 • "A Whiter Shade of Pale", popsång av Procol Harum (nyinspelning av Annie Lennox). Översättning till svenska. Diskussionens vågor gick heta och återgavs i kulturradion som var på plats. Temat följdes upp av Joachim Retzlaff i Dagens Nyheter påföljande vår.
 • Ur En mening av Milan Kundera, diskussion av Kunderas kritik av skilda översättningar av en passage i Kafkas roman Slottet.

1996

 • Ur brevromanen Farliga förbindelser av Choderlos de Laclos. Diskussion om varför "Ce n'est pas de ma faute" har översatts med "It's beyond my control". Elena Samuelson presenterar.
 • "Bukara" (ur diktsamlingen Territorialsang) av Pia Tafdrup. Pågående arbete – Anna Svenson. Per & Anna Svenson presenterar.
 • Ur A vindication of the rights of Woman från 1792 av Mary Wollstonecraft. Pågående arbete – Ingrid Ingemark.
 • Ur Ibn 'Arabi in the Later Islamic Tradition av Alexander Knysh. Pågående arbete – Öjevind Lång.
 • Diskussion kring franska meningar med uttryck som tenir debout, se tenir. Pågående forskarstudier om svensk och fransk referens till stående person – Ulrika Jakobsson.
 • "Jag klagar inte, ropar inte, gråter inte", dikt av Sergej Jesenin. Jämförelse av olika översättningar. Hans Magnusson presenterar.
 • "Sound of Silence", popsång av Paul Simon.

1997

 • Ur Kristinas tavshed, roman av Robert Zola Christensen som kommer ut i augusti 1997. Pågående provöversättning – Ulrika Jakobsson. Diskussion med författaren.
 • "Jag kan inte klaga", rumänsk dikt av Ileana Malancioiu.
 • Ur Nattens lögner av Gesualdo Bufalino, diskussion om översättning av visa. Pågående arbete – gästande Monica Scheer från Stockholm.
 • Ur Die Frau im Spiegel, översättning till tyska av Kvinna i spegel av Jenny Berthelius, deckardrottning från Malmö. Diskussion om översättningen till tyska av Herta Weber-Stumfohl med författaren.
 • Ur Le bal des murčnes av Nina Bouraoui. Pågående arbete – gästande Marianne Öjerskog från Varberg.
 • "Fredmans epistel N:o 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna" av Bellman. Diskussion om översättning till engelska, tyska och franska.

1998

 • Ur The End of Education (När skolans klocka klämtar) av Neil Postman. Pågående arbete – Ulrika Jakobsson.
 • Oöversatt tysk prosadikt: "Edgar Jané und der Traum vom Träume" av Paul Celan.
 • Ur "Cybernetics" av Sadie Plant i antologin Transformation: kulturen och den globala staden. Pågående arbete – Thomas Grundberg.
 • Ur "The Move Down the Lake" av D H Lawrence. Diskussion kring Artur Lundkvists översättning. Jöran Mjöberg presenterar.
 • Odödlig rysk dikt om alltings förgänglighet från sommaren 1816 av Gavrila Romanovitj Derzjavin. Hans Magnusson presenterar olika översatta versioner.
 • Samtal kring Översättarens röst, avhandling av Christina Gullin, med författaren.
 • Ur Walden (1854; Skogsliv vid Walden) av H D Thoreau. Diskussion av Frans G Bengtssons översättning.
 • "La fabrique de l'homme occidental", artikel av Pierre Legendre. Pågående arbete – Ulrika Jakobsson.

1999

 • "Ich bin der Regen", dikt av Selma Meerbaum Eisinger. Thomas Björkman presenterar den tyskspråkiga judinnan från andra världskrigets tid.
 • Dikterna "Edith Piaf", "Tycker ni om Brahms?" och "En vit dikt" av Özkan Mert, turkisk poet och redaktör på radions Merhaba. Jitka Jakmyr presenterar och författaren medverkar.
 • Rubaiyat av Omar Khayyam. Erik Hermelins översättningar från persiskan jämförs med engelska och franska.
 • "You can call me Al", popsång av Paul Simon.
 • Ur Flughunde av Marcel Beyer. Pågående arbete – Ulla Ekblad-Forsgren.
 • Botanisk inventering av ordfloran. Pågående arbete – Viveka Tunek.
 • Avsked från Matiora av V Rasputin. Om att översätta dialekt.
 • Ur Mein Jahrhundert (året 1950) av Günter Grass. Översättaren Lars W. Freij har välvilligt lagt fram sin råöversättning till granskning.

Dessemellan har ett antal tisdagar ägnats åt studier av George Steiners After Babel i regi av Joachim Retzlaff.

Man skulle kunna säga att tisdagsträffen och Med andra ord är tvåäggstvillingar, eftersom Mao föddes i september 1993 och tisdagsträffarna i början av oktober samma år. År 2000 lämnar Mao Lund för Stockholm, men tisdagsträffarna är fast förankrade i den skånska myllan. Vi passar på tillfället att återigen hälsa när och fjärran boende översättare och andra hugade välkomna till våra textdiskussioner den tredje tisdagen varje månad!


http://ossian.lappri.net
Artikeltext © 1999
Örigt innehåll © 1997–2022 Översättarna i Sydsverige &