oss-logo
Förstasidan
E-postlistan
Ossian
Om Översättarna
i Sydsverige
Ulrikas historik
1985–2000
Arkiverat
1997–2022
2021-12-31

Arkiverat 1997–2022

1997–98

• Den 2 december 1997 studerade vi översättningar av Bellman till engelska, tyska och franska. Vilken är "bäst"?

Vila vid denna källa,
Vår lilla frukost vi framställa...
[Carl Michael Bellman, 1790]

Come now, ourselves reposing,
A breakfast round this spring disposing...
[trl. Paul Britten Austin, 1977]

Au bord d'une onde claire
Reposons-nous, nous allons faire...
[trad. Monique d'Argentré-Rask, 1992]

Raste an dieser Quelle,
Dein kleines Frühstück ich hinstelle...
[übers. Peter Hacks, 1966]

• Den 14 april 1998 översatte vi en text ur Edgar Jené und der Traum vom Traume av Paul Celan från 1948.

Nun habe ich mir selber gelauscht, während einer letzten Gedankenpause, ehe ich die Gefahren der Wanderung durch die Tiefsee auf mich nahm und Edgar Jené unter seine Bilder folgte.
»Ein Segel verläßt ein Auge.« Ein einziges Segel? Nein, ich sehe zwei. Aber das erste, das noch die Farbe des Auges trägt, wird nicht weiterkönnen, ich weiß es, es kehrt zurück.

• Den 6 oktober 1998 skärskådade vi en rysk text:

Den 8 juli 1816 dog poeten Gavrila Romanovitj Derzjavin av en hjärtattack på sitt gods Zvanka i Novgorodguvernementet. Två dagar tidigare hade han på en griffeltavla skrivit ner några rader om alltings förgänglighet, som paradoxalt nog har blivit odödliga i rysk poesi. "I tidevarvens snabba flöde..." Eller något sådant. På tisdagsträffen i oktober är alla välkomna att presentera sin egen oförgängliga översättningsversion, eller att bara vara med och dissekera och göra mos av de varianter som existerar.

• Den 3 november 1998 ägnade vi åt ett samtal kring Christina Gullins i våras begångna avhandling Översättarens röst (se Med andra ord nr 15, s. 10 och 11--12).

I föreliggande avhandling undersöker Christina Gullin vad som händer när ett skönlitterärt verk överflyttas till svenska. Hon presenterar först den under de senaste decennierna starkt expanderande disciplinen Translation Studies. Därefter diskuterar hon sex översättningar utförda av två av våra främsta skönlitterära översättare, Else Lundgren och Caj Lundgren, och visar på olika sätt hur översättarens röst kan förnimmas i de svenska texterna.

Från baksidestexten. © 1998 Christina Gullin.

• Den 1 december 1998 synade vi några sidor ur Frans G. Bengtssons översättning från 1924 av Walden av Henry David Thoreau.


1999

• Ingen text den 5 januari, men vi som inte farit utomlunds ses på krogen!

• Den 16 februari presenterade Thomas Björkman den tyska poeten Selma Meerbaum-Eisinger och vi sysselsatte oss med hennes dikt "Ich bin der Regen".

• Den 2 mars gjorde vi ett tillfälligt avsteg från vår nyordning. Poeten Özkan Mert kom på besök och vi läste bland annat de tre dikterna "En vit dikt", "Tycker ni om Brahms?" och "Edith Piaf" både på turkiska och i svensk tolkning. Se Jitka Zamrazilova-Jakmyrs artikel i Med andra ord 18.

• Den 20 april jämförde vi engelska, franska och svenska översättningar av Omar Khayyams verk.

• Den 18 maj: Översättningar av poplåten "You Can Call Me Al" av Paul Simon testades i ord och ton.

• Den 15 juni: Marcel Beyers roman Flughunde. Ulla Ekblad-Forsgren presenterade. Därefter picknick i det gröna hemma hos Viveka (Jordabalksvägen 36).

• Den 21 september gjorde vi en botanisk inventering av ordfloran:

It is yellow in colour, as if it wore a daffodil
tunic, and it smells like musk, a penetrating smell.

It has the perfume of a loved woman and the same
hardness of heart, but it has the colour of the
impassioned and scrawny lover.

Ja, vad kan det vara? Läs mera i Med andra ord nr 20. Kvällens gäster skulle ha varit Lennart Engstrand och Marie Widén från Lunds botaniska trädgård, men på grund av ett fånigt missförstånd fick vi klara oss utan botanisk expertis. (Till våren gör vi ett nytt försök med Lennart och Marie.)

• Den 19 oktober diskuterade vi översättning av dialekt, särskilt Avsked från Matiora av Valentin Grigorevic Rasputin, i vilken översättaren Malcolm Dixelius har transplanterat sibiriska uttryck till norrländska.

• Den 16 november kastade vi oss över kapitlet "1950" i Mein Jahrhundert av Günter Grass, som just nu översätts till svenska av Lars W. Freij.

•  Den 21 december tog vi alla sinnen i bruk och avnjöt valda delar av Händels oratorium Theodora med hjälp av både libretto och video. Kvällens gäst var översättaren själv, Kiki Lindell.


2000

• Den 18 januari tittade vi på inledningen till Henry James korta och mångbottnade rysare The Turn of the Screw (Skruvens vridning; översättning Herbert Karlsson; 1951).

• Den 1 februari träffades hågade översättare för att diskutera EU-parlamentets propåer om översättargrupper.

• Den 15 februari fick vi besök av tre författare från det nystartade Bokförlaget Rosengård, ett kooperativt förlag som ger ut böcker på invandrarspråk med print-on-demandteknik.

• Den 21 mars arbetade vi med en text från år 404: Bengt Ellenbergers översättning av brevväxlingen mellan Augustinus och Hieronymus.

• Den 18 april: Vi gick igenom Inger Johanssons översättning av The Diagnosis (av Alan Lightman; orig. utk. 2000 på Pantheon).

• Den 2 maj: Visserligen var det Cyrus-tisdag, men tre lundaöversättare åkte ändå till København och lyssnade till "the Internet Search Queen" Susan Larsson (vars hemsida du hittar här).

• Den 16 maj träffade vi Marie Widén och Lennart Engstrand i Lunds botaniska trädgård. Ett par intensiva timmar fylldes med teoretisk växtnomenklatur och praktiskt blomsniffande. Efteråt hade vi picknick tills det mörknade.

• Den 13 juni: Regntunga skyar till trots utspelade sig den traditionella våryran med diktläsning uti Stadsparkens gröna hägn. Efteråt bjöd Bengt E. på sjuttonårigt portvin och möjligen ännu äldre stilton.

• Den 20 juni besökte vi Bokförlaget Rosengård i Malmö.

• Den 11 juli stod det fackliga på tapeten: Diskussionen gällde bland annat våra önskemål i samband med ett kommande ramavtal och vad normalkontraktets formulering 'tryckfärdigt manus' egentligen betyder.

• Den 15 augusti valde vi ut adresser till förlag och andra som ska få vår nya vägvisare.

• Den 19 september: Arbetet med Vägvisaren fortsatte. Journalisten Elisabet Granlund och fotografen Kasper Dudzik från Sydsvenskan hälsade på, vilket resulterade i en artikel om nätverket (SDS 2000-09-21; sidan C6).sds-artikel

• Den 7 november diskuterade vi avtalsfrågor. Kvällens gäst var Jimmy Hofsö från författarförbundets förhandlingsdelegation.

• Den 21 november översatte vi en dikt om en romersk ost från tyska.

• Den 19 december julpysslade vi med Rudyard Kiplings klassiker "The White Man's Burden", en politisk dikt i sju strofer från 1899.


2001

• Den 20 februari studerade vi två sidor ur Helen DeWitts The Last Samurai i Thomas Harders danska översättning och i Inger Johanssons ofullbordade svenska.

• Den 20 mars: Vi nagelfor Erik Anderssons översättning av Zadie Smiths mångomskrivna Vita tänder.
   Hos det brittiska förlaget Penguin finns en intervju och några texter av mars månads författare.

• Den 28 april: För första gången i historien utspelade sig Översättarcentrums årsmöte i Lund. Efter mötet berättade professor Bengt Sigurd om automatisk översättning.

• Den 22 maj kom Lars-Johan Ekerot från institutionen för nordiska språk och berättade det mesta som var värt att veta om kommatering. Därefter inföll översättarnas våryra vid groddammen i Botan.

• Den 18 september: Vi diskuterade termer och uttryck i Women and Human Development: The Capabilities Approach av Martha C Nussbaum som Ulrika Jakobsson håller på att översätta.

• Den 16 oktober gick vi i närkamp med bland annat orden connaître och savoir i Bengt Ellenbergers maffiga översättning av Histoire universelle des chiffres.

• Den 20 november studerade vi novellen "Men without Women" av Ernest Hemingway.

• Den 4 december: Cyrusträff med guldkant: Författarcentrum Syd delade ut sitt årliga stipendium till översättaren Jens Nordenhök.

• Den 18 december odlade vi den goda konsten högläsning och bjöds på kejserliga förfriskningar.


2002

· Den 1 januari hade stamlokuset Cyrus stängt, varför den handfull översättare som törstade efter öl och sällskap sammanstrålade på puben John Bull i Lund.

· Den 15 januari arbetade vi med en anonym dikt, vilket gav upphov till flera goda tolkningar och framför allt ett ännu pågående sök efter ursprunget!

Whence did the wond'rous mystic art arise,
Of painting Speech, and speaking to the eyes?
That we by tracing magic lines are taught,
How to embody, and to colour Thought?

Denna version är hämtad ur A Book of Scripts av Alfred Fairbank (Harmondsworth, 1952).

· Den 19 mars stod två diskussionspunkter på programmet:

  • Finns det gott om jobb för litterära översättare – eller är det dags att se sig om efter ett nytt yrke? Och hur ska man bemöta förläggaren som påstår att det står folk i kö som inget hellre vill än översätta böcker? Vi utbyter erfarenheter av översättarnas arbetsmarknad och skissar på olika strategier.
  • Hur ska till exempel nationella egenheter förmedlas i översättning? I facklitteraturen kan man ta hjälp av förklarande noter, men hur gör man i en litterär text?

· Den 16 april bänkade vi oss hemma hos Ulla Ekblad-Forsgren i Malmö. Vi spekulerade kring ett utdrag ur To the Lighthouse och en dikt ur Marcel Beyers nyutkomna diktsamling Erdkunde.

· Den 21 maj hade vi textmöte i Ulrikas kolonistuga. Gun R. Bengtsson presenterade översättningsproblem i en text av Claude Lévi-Strauss.

· Den 18 juni: Dikter i glashuset. Vi träffades hemma hos Inger och diskuterade två engelska dikter som Ulrika hade hittat. Bland annat fick mysteriet Dick and Jane· sin förklaring.

· Den 24 september (för ovanlighetens skull månadens fjärde tisdag) ägnade vi våra vittra mödor åt några terziner ur Divina Commedia, som flertalet men inte samtliga översättare gjort svenska terziner av. Kvällens fråga, om det exaktare återgivandet av innehållet kunde motivera att läsarna berövas en skönhetsupplevelse, fick inte något tillfredsställande svar, men vi ger oss inte!

· Den 19 november kl. 19 samtalade författaren Jeff Matthews med sin svenske översättare Clemens Altgård om romanen Halality. (Stadsbiblioteket, Lund.)

· Den 17 december återupplivade vi en handfull goda traditioner och sågs efter ett långt uppehåll hemma hos Joachim Retzlaff. Vi skålade i glögg, kurade skymning, pratade och idkade högläsning. Efteråt blev det wurst mit sauerkraut och kristallbier på Rauhrackel.


2003

· Den 21 januari stod flera punkter på programmet:

  • Först församlade vi oss hos Inger Johansson och kläckte idéer med de tyska översättarnas årliga Bensberger Gespräch som förebild: Hur skulle ett drömseminarium se ut om vi finge bestämma? Seminarieprogrammet för 2003 års Gespräch kan läsas direkt på nätet. Det innehåller 15 intressanta rubriker med presentationer.
  • Därefter promenerade vi till Stadsbiblioteket och lyssnade till kollegan Ulla Ekblad-Forsgren som presenterade samtida tyska författare under rubriken "En afton i tyska författares sällskap". På biblioteket finns också utställningen "100 författare – 100 titlar": 100 böcker ur tysk bokutgivning åren 1999–2001, utvalda av Goetheinstitutet i samarbete med stads- och nationalbibliotek i Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Norge och Sverige.

Efteråt gick vi tvärs över gatan till Bishop's Arms.

· Den 18 februari: Tisdagen den 18 februari studerade vi Inger Johanssons pågående arbete, Dirt Music av Tim Winton (2001; Bookerprisnominerad 2002) – en australiensisk Robinson.

· Den 18 mars berättade Jonas Ellerström om sin nya översättning av T.S. Eliots Det öde landet.

· Den 15 april bänkade vi oss hemma hos Ulrika Jakobsson och granskade den danska novellen "Farm-sharing" (1999) av Robert Zola Christensen.

· Den 9 september träffade vi den tyska poeten och översättaren Elke Erb.

Bild: Elke Erb Elke Erb

· Den 18 november: Vi gav oss i kast med "Le dormeur du val" av Arthur Rimbaud. Kvällens gäst var Ann Pontén, upphovskvinna till en av översättningarna.

Bild: Ann Pontén
Ann Pontén

· Den 16 december bytte vi böcker, läste högt och drack glögg.


2004

· Den 20 januari träffades vi på Lunds stadsbibliotek och såg på En vandring i halvbroderns fotspår, en skärmutställning av Ingrid Ingemark och Ingrid Windisch om deras arbete med att översätta Lars Saabye Christensen.

· Den 19 februari var vi inbjudna till Klassiska institutionen, där Bo-Lennart Eklund presenterade Thessalonikiprojektet och höll ett föredrag med titeln "'Spårvagnarna glider fram på sammet': professor Ioánnis Kakridís besöker Sverige".

· Den 16 mars: Paul Celan på fyra språk – dock ej tyska. Vi jämförde en ungdomsprosadikt skriven på rumänska i tolkning till engelska, italienska och svenska.

· Den 20 april: Gemensamt tittade vi på fyra brev av Rainer Maria Rilke, skrivna i samband med hans Sverigevistelse. Lars Nyberg hade översatt och Jonas Ellerström presenterade.

· Den 4 maj kl. 12–13: På Gleerups bokhandel i Lund läste översättarna Bengt Ellenberger, Inger Johansson och Lars Nyberg ur pågående arbeten med anledning av att Svenska Översättarförbundet grundades 1954.

· Den 6 juli samlades några översättare hemma hos Inger Johansson för information om det nya översättaravtalet. Därefter fortsatte vi till sedvanligt tisdsgsstambord på Cyrus.

· Den 19 oktober: INSTÄLLT Den andra österrikiskan. Ulla Ekblad-Forsgren har nyss återvänt från Wien och har med sig fräscha intryck av en portalfigur i den österrikiska litteraturen, Friederike Mayröcker.

· Den 16 november träffade vi Staffan Gerdmar och Per Lundahl som bjöd på ett förträffligt urval sånger av Vladimir Vysotskij. Kvällen avslutades på John Bull.

· Den 21 december samlades översättarna kring glöggpannan hemma hos Joachim, idkade högläsning och bytte böcker med varandra. Kvällen avslutades på Café Finn.


2005

· Den 18 januari: Fyra översättarkolleger från andra sidan sundet kom på besök. Vi gick igenom ett utdrag ur Kirstens dagbok av Kirsten Ewaldsen som nyligen översatts till svenska.

· Den 15 februari: Charles Baudelaire har skrivit en inledande essä om dekadenslitteratur som i Lars Nybergs översättning heter »Nya anteckningar om Poe« (1859). Ur denna essä har Lars valt den fjärde delen till tisdagsträffen. I den kommenteras Poes dikt »Korpen«.

· Den 31 maj: Vi hade synpunkter på pjäsen »Kränk« av den tyske dramatikern Martin Heckmanns, just nu i pågående översättning av Ulla Ekblad. Texten som Worddokument.

· Den 28 juni åkte sju översättare på heldagsutflykt runt Öresund under sakkunnig ledning av Sölve Olsson. Under färden åkte vi bland annat några stationer med den idylliska Nærumbanen och åt på Brede spisehus, en före detta arbetarmatsal i vad som en gång var Danmarks första industri, och gav oss därefter ut på promenad och båtfärd för att komma fram till slutmålet, konstmuseet Sophienholmbild.

· 22 september: På initiativ av nätverkare inom Översättare i Sydsverige firades Lunds första Hieronymusdag på universitetets Språk- och litteraturcentrum, SOL, Helgonabacken 12. Syftet var att informera om översättning som konst och som yrke och skapa kontakter mellan studenter, utbildare, utövare och beställare.

SOL-foajén
I foajén informerade översättarorganisationer och andra

Nätverket hade inbjudit studenter och lärare på språk-, litteratur- och översättningsprogrammen, aktiva och blivande översättare av alla kategorier, förlagsredaktörer, språkgranskare, förläggare och andra översättningsbeställare och dessutom språk- och översättningsintresserad allmänhet. SOL-centrum hade välvilligt ställt lokalerna till förfogande.

Hörsalen
Hörsalen var stundtals välfylld. I talarstolen Lisbeth Mejer

Under tre timmar informerade tiotals översättare ur nätverket hundratals studenter i SOL-vestibulen. Facköversättare, skönlitterära översättare, translatorer och tv-översättare från en rad yrkesorganisationer besvarade frågor om yrken, utbildningar, arbetsmarknad och att starta eget. Språkvårdare Bo Bergman, Sydsvenskan, var gäst och talade inför fullsatt hörsal om språkriktighet. Därefter följde info om medieöversättning (Alan Rees), Förlaget och översättaren (Lena Amurén, Historiska Media), Facköversättarföreningens fadderprogram (Lisbeth Mejer, SFÖ), Fack- och skönlitterär översättning (Gun Zetterström, SFF), översättarutbildningen i Lund samt EU- översättning (Lars-Johan Ekerot, LU) och om translatoryrket (Kerstin Poulsen, FAT).

Gun och Inger
Gun Zetterström och Inger Johansson på Hieronymusdagen

· Den 18 oktober gav vi oss i kast med några klurigheter i Helle Schjellerup Nielsens bok Samvær og marginalisering, som handlar om elvaåringar i danska folkskolan och deras inbördes relationer. Värd var Ulrika Jakobsson.

· Den 20 december droppade översättarna in hos Joachim Retzlaff och julmyste över glöggmuggarna. Vi hann också med att presentera våra översättningar, byta böcker och läsa högt, innan kvällen avslutades på närbelägna krogen Rauhrackel.


2006

· Den 17 januari: INGENTING FÖR KÄNSLIGA SINNEN
På begäran av Inger Johansson: I mitt pågående arbete med Mircea Cartarescu, Orbitór. Kroppen (som mest utspelas i 1960-talets Bukarest) är jag i akut behov av hjälp med att få meter, rim och fason på ett antal två- och fyrradingar av skilda slag. Det gäller att avvinna gatpojksramsor (med könsord), patriotiskt kommunistiska sång- och slagord, banala schlagerrefränger, hejiga barnprogramsverser och vanliga ordspråk så pikanta, plumpa eller pekoralistiska poänger som möjligt.

· Den 18 april: Orhan Pamuk är en postmodernistisk turkisk författare som har blivit världskänd under de senaste åren. Hans böcker har översatts till många språk, även till svenska (t. ex. Snö i övers. av Inger Johansson). Jitka Jakmyr presenterade hans författarskap sett i den turkiska litteraturens bredare sammanhang.

· Den 16 maj: Fem tappra översättare (varav tre på plats i Lund, en i Berlin och en i Portimao) översatte en havsdikt av den tyske författaren och ö-älskaren Reimer Eilers. Hur det gick? Döm själv genom att hämta
originaldikten och
översättningen,
båda som pdf-dokument.

· Den 21 juni inföll (efter ett uppehåll på några år) översättarnas våryra i Botan. Tretton översättare inklusive en dotter, en förläggare och en hund picknickade vid borden framför växthuset. Efteråt bildade sex översättare lag och tävlade i en quiz på Kulturens restaurang, tyvärr med ringa framgång.

· Den 1 augusti hamnade några översättare i Ulrikas koloni, där de dryftade texter till en utställning om Beths liv augusti 2006 som Ulrika översätter åt Arbetets museum.

· Den 29 september: Hieronymusdag nummer två på Språk- och Litteraturcentrum, SOL, i Lund den 29 september blev en favorit i repris. Mellan 100 och 120 intresserade besökte samtliga programpunkter.

Programmetpdf-dokument bestod som föregående år av informationsbord i SOL-vestibulen med personlig information av yrkesverksamma översättare från en rad yrkesorganisationer: FAT, SFF, SFÖ och medieöversättarna i Teaterförbundet. Nytt var att språkteknologiföretaget Trados var på plats och förevisade hjälpmedel. I en överfull föreläsningssal hölls panelsamtal mellan Marika Hemmel, Damm Förlag, Hanns Lehner, AAR Translator och översättarna Ann-Christine Relander och David Szybek utbytte information om vad beställare förväntar sig och vad översättare kan erbjuda. Bejublat blev facköversättaren Ian Hinchliffes kåseri inför fullsatt hörsal kring »När fullkomligt inte räcker till«, följt av välbesökt eftersnack.

Ian Hinchliffe
Ian Hinchliffe i högform. Foto: Evy Paulsson

Nu tycks Lunds Hieronymusdag ha funnit sin form. Till nästa gång efterlyser vi info från LU:s egen facköversättarutbildning och funderar på att ha ett pass med språkgranskarna som yrkesgrupp.

· Den 9 oktober kl 19: Inger Johansson: "Mircea – det olösta tvillingmysteriet. Om att översätta Mircea Cartarescu." Skånes författarsällskap och Sparbanksstiftelsen Skåne. Loftet, Hedmanska Gården, Lilla Torg, Malmö.

· Den 13 oktober kl 18: Mónika Mesterházi läste nya dikter i SOL-Centrums foajé. Dessutom medverkade Lars Gustaf Andersson, Anna Svenson och Per Svenson.
Hämta programpdf.

· Den 19 oktober kl 19: Fri eller förslavad? – Vad gick debatten om den fria viljan ut på? Har frågan relevans idag?
Översättaren, fil. dr. Lars Nyberg berättade om sin översättning av Erasmus De libero arbitrio: Erasmus eller Luther. Är viljan fri eller trälbunden? och om polemiken med Martin Luther om predestination och viljans frihet. Efter kvällsmässan (som börjar 19), Sällskapsrummet, Laurentiistiftelsen, Kastanjegatan 19, Lund.
Kontaktperson: Inger Johansson, tel. 046-13 83 94.

· Den 21 november fick vi besök av Annika Sternö Anderberg som översätter en novell av Katharina Hacker till antologin Tyskland berättar (utkommer våren 2007). Författaren har fått årets pris för bästa tyskspråkiga roman, Deutscher Buchpreis 2006•. Annika presenterade författaren och diskuterade tillsammans med oss några kniviga passager i novellen och romanen Die Habenichtse. Novellöversättningen är Annikas debut som skönlitterär översättare.

· Den 19 december träffades vi hemma hos Joachim i Lund och kurade skymning, drack glögg, läste högt och bytte överblivna översättarex. Kvällen avslutades med en matbit på Rauhrackel.


2007

· Den 16 maj, för ovanlighetens skull en onsdag, var det dags för årets första (och hittills enda) textmöte. Ingvar Rydberg presenterade sin översättning av tre korta texter från arabiska.

· Den 20 september kl 15–19:
Hieronymusdagen på SOL i Lund
Yrke: Översättare
Programmetpdf som pdf-fil.

VARMT TACK för tredje Hieronymusdagen på SOL i Lund, alla arrangörer, medverkande och besökare!

Frågor besvarades och erfarenheter utbyttes i SOL-foajén. Nytt för i år var att ämneskoordinator Lennart Nyberg från Översättarutbildningen fanns med bland informatörerna.

Mingel i foajén
Mingel i foajén. Foto: Tarja Koivunen

I Hörsalen berättade förläggaren och översättaren Helén Enqvist, förlaget [sekwa], Helsingborg, om förlagsstarten och uppmärksammade novellsamlingen Insekt. Facköversättaren och naturvetaren Fredrik Vrang, Ordfokus, från Malmö, berättade om sin väg från säljarbanan till översättar- och språkgranskarbanan. Tommarps tvåspråkiga Katarina Trodden berättade om pågående översättning till engelska av Ingmar Bergman-dokument. Och facköversättaren Sven Borei filosoferade om översättandet som födkrok och kall.

Helén, Fredrik och Katarina i hörsalen
Helén, Fredrik och Katarina i hörsalen. Foto: Tarja Koivunen

Vid minglet efteråt fullföljdes samtal och nya kontakter knöts. Flera studenter var med till näst intill slutet.

Sven Borei
Sven Borei. Foto: Tarja Koivunen

Därmed tackar Harriet Johansen, Åsa Quensel Ahnfelt och undertecknad för oss i arrangörsgruppen och hoppas andra känner sig manade att ta vid.

Inger Johansson
ö-informatör, SFF
scolopax@algonet.se

· Den 16 oktober gick vi igenom opublicerat material av lundaförfattaren Katarina Frankel-Jönsson, som önskat sig kritik av sina texter. Fortsättning följer.

· Den 22 november blev det en ny session med Katarina Frankel-Jönsson.

· Den 18 december träffades vi hemma hos Joachim Retzlaff för sedvanliga aktiviteter i julmörkret. Tungornas band lossades med hjälp av kryddstark glögg, varpå årets bokbyteri utbröt. Efteråt fyllde vi ett bord på tapasbaren St Michel remote.


2008

· Den 15 januari talade Jitka Jakmyr om diaspora- och immigrantlitteratur i allmänhet och turkisk litteratur i synnerhet.

· Den 30 maj utbröt vårpicknick vid groddammen intill växthusen i Botan.
Våryra i Botan

· Den 16 december kl 17 sågs vi hemma hos Joachim Retzlaff för årets aktiviteter i julmörkret. Sedvanliga ingredienser: glögg, högläsning ur medhavd bok, bokbyte av ö-exemplar. Kvällen avslutades med indisk middag på Masala House.
Joachim och Ingrid W framför årets bokskörd


2009

· Den 6 januari gjorde vi en utflykt i Sölve Olssons anda till Hässleholm och utställningen om Pompeji därstädes (länk går till en artikel i Helsingborgs Dagblad). Efter vandringen i romarnas fotspår blev det stambord på Cyrus eftersom det råkade vara månadens första tisdag.
Ingrid, Gun, Stintan, Hans, Kerstin och Fred på väg från Hässleholm

· Den 29 maj inföll årets våryra intill groddammen i Botan.
Vid groddammen

· Den 15 december sågs vi hemma hos Joachim Retzlaff på julglögg. Några högläste litterära favoritstycken, överblivna ö-exemplar byttes med kollegerna, och när hungern började göra sig påmind och vi fått nog av allt mys gick vi i samlad tropp till restaurang Gräddhyllan.


2010

 alt= Den 21 december kurade översättarna skymning hemma hos Joachim Retzlaff, smuttade glögg, berättade om årets produktion, bytte böcker och högläste favoritdikter och annat. När andra behov gjorde sig påminta förflyttade vi oss till Café Finn.


2011

· Den 7 januari åkte en handfull översättare till konstmuseet Louisiana och besåg utställningarna med Anselm Kiefer och Walton Ford.
http://www.louisiana.dk/

 alt= Den 20 december kl 17.15 glödde glöggpannan hemma hos Joachim Retzlaff. Vi presenterade årets produktion för varandra och bytte till oss av övertaliga ö-exemplar.


2012

· Tisdagen den 11 december samlades vi hemma hos Stintan Relander för ett par timmars samvaro i adventsmörkret. Vi värmde oss med glögg och bytte böcker.

Kvällen avslutades på närbelägna Gräddhyllan, där ett bord stod dukat.

2013

· Den svala kvällen 23 maj samlades en liten skara till en städad våryra vid groddammen i Botan.
Översättare vid groddammen

· Den 29 maj hade översättarna i Helsingborg med omnejd bjudit in till träff på restaurang Ya-Ha i Norra hamnen.
Översättare i Helsingborg

· Tisdag 18 december : Med den samlade kraften hos glögg och kolleger skaffade vi oss rosiga kinder och immiga glasögon hemma hos Stintan Relander i Lund. Bokbyte, prat om egna och andras översättningar uppstod. Kvällen avslutades på närbelägna Gräddhyllan vid bordet intill kakelugnen.
Julglögg med översättare

2014

· Tisdag 18 december: När blir vanan till tradition? Vi ses hemma hos Stintan Relander i Lund, byter böcker, pratar om årets översättningar och läser kanske upp något angeläget. Från kl 18. Vid 20-tiden drar vi vidare till Berlin Bar på S:t Petri Kyrkogata, där ett bord står dukat.

· Tisdag 7 oktober: Hennes text och den andres

Ett seminarium om översättaren Britt G Hallqvist
7 oktober Universitetsbiblioteket Lund

Kl 16 öppnar utställningen
Britt G. Hallqvist – den andres text och min
Kl 17–18.50 Bromansalen
Hennes text och den andres – ett seminarium om översättaren Britt G Hallqvist
Medverkande: Birger Hedén, Per Erik Ljung, Erik Magntorn, Eva Ström, Paul Tenngart

· Varmt och soligt var det den 22 juli när helsingborgsöversättarna bjöd in till ätning på strandkrogen Barfota by the Beach. Elva översättare med anhöriga hörsammade kallelsen. Tummen i bildens sydöstra del tillhör den snälla servitrisen.
Barfota översättare?

2015

·  Nio nya bilder i fotoalbumet! (Öppnas i nytt fönster/flik.) Senaste uppdateringen gjordes 2004, så det här var verkligen på tiden.

2016

· Julglögg i gillestugan! Måndagen den 19 december klockan 17.00 samlas vi i gillestugan på Stora Tvärgatan i Lund för en stunds samvaro i adventsmörkret. Vi värmer oss med glögg, byter böcker och pratar.

Adressen är Stora Tvärgatan 14, men lokalen är belägen mitt i kvarteret på innergården med ingång från Trädgårds- eller Prennegatan. Karta här.karta

Ta gärna med:

  • en bok ur din samling överblivna översättarexemplar
  • 20 kr till glögg
Den som önskar kan avsluta kvällen på närbelägna Stäket. Beräknad ankomst kl 19:30.

2017

· Julglögg i gillestugan! Måndagen den 18 december klockan 17.00 samlades vi i gillestugan på Stora Tvärgatan i Lund för en stunds samvaro i adventsmörkret. Vi värmer oss med glögg, byter böcker och pratar.

Adressen är Stora Tvärgatan 14, men lokalen är belägen mitt i kvarteret på innergården med ingång från Trädgårds- eller Prennegatan. Karta här.karta

Ta gärna med:

  • en bok ur din samling överblivna översättarexemplar
  • 20 kr till glögg
Den som önskar kan avsluta kvällen på närbelägna Stäket. Beräknad ankomst kl 19:30.

(Och om du tycker att du läst detta tidigare har du alldeles rätt! Med ett skamlöst enkelt klipp-och-klistra och några smärre ändringar har 2016 års julglögg transmogrifierats ett år framåt i tiden.)

2019

·  Den 23 juli bjöd Helsingborgskollegerna in till sommarätning på restaurang Ya-Ha och inledande besök på Dunkers kulturhus.

Översättare på Ya-Ha
Joachim, Lie, Stintan, Katarina, Gun, Hans, Marianne. På bilden saknas Ingvar som avvek tidigt och Thomas som höll i kameran. Klicka för större bild!

· Försommaryra i Botan!

En och annan undrade om det inte var dags att upprepa våryrorna från tidigare år, så måndagen den 17 juni sågs vi vid grod- och näckrosdammen i norra delen av Botaniska trädgården i Lund, invid växthusen.

2020

·  Den 16 juni (Bloomsday!) var det försommaryra i Botan(iska trädgården i Lund).

Översättare i Botan
20 Fån vänster till höger: Per, Ingrid, Ulrika, Stintan, Barbara, Bengt, Hans, Maria, Lie, David. Klicka för större bild!


2021–?

Och det bara rullar vidare...


http://ossian.lappri.net
© 1997–2022 Översättarna i Sydsverige &